Berichten:
naar startpagina
fedlogoK.S.F.A.H. nieuws:

-Bericht van Cassimon op 20/9/2018

Beste vrienden.
Bijgesloten de uitnodiging voor de bijzondere vergadering dewelke voorzien is op za 29/09 om 14:00. Dit maal in de cafetaria van het HUIS van de SPORT te Berchem, Boomgaardstraat 22. Gelieve uw aanwezigheid te melden aan de secretaris van de federatie per omgaande.
Bedankt
Hugo Cassimon
+32 477 200 906
Secretaris KSFAH

-Bericht van Tom De Gent op 20/9/2018.

Geachte heer Cassimon,
Beste Hugo,

Ik nam via onze klubafgevaardigde Roger kennis van een beslissing van het Federatiebestuur d.d. 11/09/2018 die regelrecht ingaat tegen de reglementen van de eigen organisatie en deze van hogere overheden (transfer zonder handtekening KA verlatende club?). Tevens wordt in deze de persoonlijke integriteit van Roger in twijfel getrokken.

Zelf was ik jarenlang ondervoorzitter van KSFAH en had ik U graag enkele tips ter zake gegeven :

* pas uw eigen reglementen toe zonder onderscheid des persoons of clubs
* bestuurders die betrokken zijn in een bepaald dossier (bvb lid van een club die betrokken is in het dossier) kunnen geen beslissing ter zake nemen
* respecteer trouwe leden/klubafgevaardigden die na jarenlange dienst hun integriteit en inzet hebben bewezen

Ik hoop van harte dat jullie de intellectuele eerlijkheid zullen hebben om de genomen beslissing terug onder de loep te nemen en excuses zullen aanbieden aan Dhr. Bruynseels en KPSRA. Ik steun alvast onze clubafgevaardigde Roger die zo'n afscheid niet verdiend heeft.

Tot slot een praktische vraag : u belegt een "bijzondere vergadering". Is dit een AV en wat is exact de agenda?

Met ontgoochelde groeten,

Tom De Gent
Lid KPSRA

-Bericht van Gert Van Bunderen op 20/9/2018.

Beste Hugo

Ik zal namens Schaakkring Moretus Hoboken v.z.w. aanwezig zijn op de vergadering van 29/9.  Ik hoop dat deze in een positieve sfeer kan verlopen en kan leiden tot een vernieuwde en boeiende competitie. 

Ik wil wel nog vragen om mij de recentste reglementen en statuten te bezorgen. Op de website staan nu reglementen die niet in overeenstemming met de afspraken die werden gemaakt op de algemene ledenvergadering van 3 mei 2018 die overigens wel positief verliep. Ik was dan ook ontgoochelend dat een deel van de toen gemaakte afspraken werden gewijzigd (op 31/7) zonder opnieuw een algemene ledenvergadering te beleggen. 

Een uittreksel uit het verslag van de vergadering van 3 mei 2018: 
-"7) De ploegencompetitie zal weer een echte ploegencompetitie worden! Clubs als Opel Belgium, Moretus en KPSRA zullen meerdere ploegen aanduiden.
-"8) Nieuwe ploegen en of leden kunnen nog aansluiten tot 31/08."

Met vriendelijke groeten
Gert Van Bunderen