Reglementen Opel Belgium Clubkampioenschap
Terug
startpagina


1. Het aantal reeksen wordt bepaald door het aantal deelnemers die zich hebben ingeschreven.

2. Iedereen speelt tegen iedereen.

3. Het speltempo is 1,30 uur K.O.

4. Het clubkampioenschap wordt gespeeld op vaste data door de tornooileiding bepaald. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Parochiecentrum "De Cluyse" te Merksem.

5. De wedstrijden kunnen aanvangen vanaf 14.00 uur, er kan nog aan de partij worden begonnen tot 14.30 uur.

6. De witspeler is verantwoordelijk voor het plaatsen van het schaakmateriaal, de klok op 16.30 zetten.

7. De uitslag van elke wedstrijd moet aan de tornooileiding medegedeeld worden. De tornooileider zal zorgen dat de uitslagen wekelijks kenbaar zijn via de website.

8. De te behalen punten zijn: -Bij winst: 3. -Bij remise: 2. -Bij verlies: 1. -Bij forfait: 0.

9. Bij het uitstellen van een wedstrijd is het verplicht uw tegenstrever en de tornooileiding op de hoogte te brengen. Indien dit niet is gebeurd dan geeft men een onverwittigde forfait.

10. Als een speler tweemaal een onverwittigde forfait heeft gegeven zal deze voor verdere deelneming uitgesloten worden. De reeds behaalde uitslagen veranderen daardoor in een 3-0 forfait-score.

11. Bij gelijkheid van punten telt het aantal gewonnen partijen, daarna de onderlinge resultaten.

12. Deelnemen aan het clubkampioenschap betekend dat iedere deelnemer geacht wordt de reglementen te kennen en deze stipt na te leven. Sportiviteit is echter troef.

13. Bij klachten of onenigheid treedt de aanwezige tornooileider op als scheidsrechter, indien géén onmiddellijke oplossing is gevonden dan kan de betrokkene zich met zijn klacht schriftelijk wenden tot de clubsecretaris. Desnoods zullen beide spelers door het bestuur worden uitgenodigd om het geschil op te lossen.

14. Het bestuur stelt de reglementen op. Voor eventuele wijzigingen of aanpassingen ervan kan men alleen terecht op de Algemene vergadering door middel van een schriftelijke aanvraag welke is gericht aan de secretaris.

Tornooileider:

Hoymans François

Van Weselestraat 49

2100 Deurne

Tel: 03/324.16.18.

0486/47.03.55

naar boven